سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵


از تـویـیـ کـہ هـَـمـه ے ذِهـنـَمـو گـِرِفـتـیـ مـُتـنـَفـِرَم
ـاَز تــویـیـ کـہ اَز تـو مـَـغـزَمـ نـمـیـرے بـیـرونـ مـُتـنـَفـِرَم
ـاَز تــویـیـ کـہ هـَـر شـَبـ بـهـتـ فـکـر مـیـکـُـنـَـمـ مـُتـنـَفـِرَم
ـاَز تــویـیـ کـہ خـاطـراتــتـ لـَـحظـه هـَامـو ساختـه مـُتـنـَفـِرَمـ
اَز تــویـیـ کـہ وَسَطـِ خـَنده هام به گـِریَمـ مـیندازے مـُتـنـَفـِرَمـ
اَز تــویـیـ کـہ عــاشـِقـِتـَـمـ ... مـُتـنـَفـِرَمـارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]